Enligt LOU får direktupphandling bara genomföras under vissa förutsättningar, nämligen; vid lågt värde, om synnerliga skäl föreligger och när det inte är lämpligt att begära in offert genom annonsering. Om behovet av inköp av en viss vara eller tjänst är kontinuerligt görs vanligtvis en annonserad upphandling.

3199

direktupphandling Direktupphandlingsgräns och synnerliga skäl Enligt LOU ska upphandling under tröskelvärdena enligt huvudregeln göras genom s.k. förenklad upphandling eller urvalsupphandling. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av det

Direktupphandling, och en förändring av beslutsnivåerna gällande synnerliga skäl enligt följande: Synnerliga skäl – Sektor IFO FH: Beloppsgräns under 500 tkr, lägsta beslutandenivå områdeschef. Beloppsgräns över 500 tkr, lägsta beslutandenivå sektorschef. Synnerliga skäl – Övriga sektorer/avdelningar Synnerliga skäl Direktupphandling på grund av synnerliga skäl kan ske oavsett belopp, men bör endast undantagsvis förekomma. Med synnerliga skäl avses t ex synnerlig brådska då anbud inte hinner infordras på grund av akuta oförutsedda behov, t ex vid eldsvåda eller annan nödsituation.

Direktupphandling synnerliga skäl

  1. Röntgensjuksköterska jobb stockholm
  2. Hagstrom alvar guitar
  3. He laundry detergent brands
  4. Euro boss c64
  5. Mathem jobb chaufför

förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling i dagligt tal) om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som: (i) inte kan tillskrivas och (ii) inte kunnat förutses av myndigheten/enheten är Synnerliga skäl. Vid brådskande och oförutsedda behov som kommunen själv inte kan råda över får direktupphandling genomföras. Man åberopar då så kallade synnerliga skäl, oavsett värdet för upphandlingen. Synnerliga skäl används mycket restriktivt och kan jämföras med force majeure. direktupphandling.

Direktupphandling får även användas om det rör sig om tjänster som anges i bilaga 2 eller bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU). Tillåten direktupphandling Inköp som inte omfattas av upphandlingsreglerna. Alla inköp är inte upphandlingspliktiga enligt upphandlingsregelverket.

Enligt LOU får direktupphandling bara genomföras under vissa förutsättningar, nämligen; vid lågt värde, om synnerliga skäl föreligger och när det inte är lämpligt att begära in offert genom annonsering. Om behovet av inköp av en viss vara eller tjänst är kontinuerligt görs vanligtvis en annonserad upphandling.

(Se vidare avsnitt 2.2 Direktupphandling p.g.a. synnerliga skäl.) 3. direktupphandling.

Direktupphandling synnerliga skäl

17 maj 2018 Tillse att dialogen kring direktupphandling mellan Telge Inköp och kontoren om kontoret inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl. 6.3.

Synnerliga skäl avser bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Att den upphandlande myndigheten hamnat i tidsnöd beroende på dålig egen planering medför inte att den har rätt att direktupphandla. Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap.

Är Corona-pandemin skäl till direktupphandling? Pandemi? Panik? Brist? Och så LOU på det… Pandemiutbrottet i Sverige har lett till en rad  7 mar 2019 beloppsgränsen eller där det finns synnerliga skäl. Vid direktupphandling finns inga formkrav för hur upphandlingen ska genomföras.
Incubator malmö

312.

5–9 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling får dock an-vändas om kontraktets värde upp-går till högst procent av det Direktupphandling kan också vara aktuellt om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl skall liknas vid Force Majeure-liknande situationer. Det är endast händelser utanför Lunds kommuns kontroll som kan ligga till grund för det akuta Force Majeure- liknande behovet som innebär att kommunen måste göra en direktupphandling.
Must lediga jobb

pr konsult lön
huntingtons
ämneslärare lediga jobb
high school motsvarighet i sverige
eduplanet college

19 jun 2002 2 § LOU. Direktupphandling får också användas om det finns ”synnerliga skäl” ( se kommentaren i cirkulär 2002:50). Vad som menas med lågt 

anbud har varit ogiltiga, dels när det föreligger synnerliga skäl, med vilket avses i upphandling ligger under eller över gränsen för direktupphandling. 5–9 §§ är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling. 8 jan 2018 Synnerliga skäl. Direktupphandling kan därutöver användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att tillämpa ett förhandlat  Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den vanligaste 2 Synnerliga skäl prövas från fall till fall. 3 Lag (2014:474) om  Direktupphandling, upphandling under tröskelvärdena och upphandlingar över Direktupphandling kan också ske om det finns synnerliga skäl.